หลายวันมานี้อากาศที่นี่อุ่นขึ้นมาก พออากาศเริ่มเปลี่ยนจากหนาวเป็นอุ่น...